søndag 25. august 2019

Treningstider og kurs høst 2019

Kjære gamle og nye medlemmer!

Her følger litt info om treningstidene i høst. Oppstart alle treninger uke 35, dvs mandag 26. august.

Det blir et par endringer, blant annet for dere med brattkort som er vant med å klatre på onsdagskveldene. Vi har måttet legge trenerkabalen på nytt og må derfor flytte brattkortklatringen til tirsdager.

Vi har åpent for påmelding til ungdomsgruppa, som vil trene fra 18 til 20 onsdager. Vi har ti plasser, aldersgrense 13 år. Ungdom med topptau- eller brattkort har prioritet ved opptak. Påmelding til klubben på epost.

Minner om at alle som klatrer hos oss, må være medlemmer. Mer info om innmelding her.
Alle som sikrer hos oss, må ha topptaukort eller brattkort. Vi tilbyr kurs - mer info her.

Barn med foreldre klatrer gratis ut over årskontingent. Voksne klatrere betaler 300 i semesteret. Betales inn til konto 1080 32 16458. Merk betalingen med navn og "treningsavgift".

Mandager
Trening for alle medlemmer fra 18 til 20.

Tirsdager
Brattkortklatring 18-22.

Onsdager
Ungdomsgruppe 18-20.
Kurs på bestemte datoer fra 19-22. Se eget oppslag.

Torsdager 
Trening for alle medlemmer fra 18 til 20.

Lørdager
Ved stor nok interesse arrangerer vi klatring for voksne, også nybegynnere, en lørdag formiddag innimellom. Meld interesse på epost til klubben.

fredag 8. mars 2019

Årsmøtet 2019 Vestby Klatreklubb

Vi vil herved informere om at årsmøtet 2019 blir 28. mars kl 20.00 på Vestby Arena.
Sakslisten for årsmøtet:
1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen og sakslisten.
3. Velge dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle innkomne forslag og saker (innmeldingsfrist fredag 15. mars) 
5. Fastsette medlemskontingent.
6. Vedta idrettslagets budsjett.
7. Foreta følgende valg
- Leder og nestleder
- Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
- To revisorer
- Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
- Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
Vi håper så mange som mulig av våre medlemmer kommer for bidra til kubbdemokratiet. 
Vi har kandidater til de fleste tillitsverv, men tror generelt at nye ildsjeler vil kunne bidra med nye idéer og øket
kvalitet på tilbudet til våre medlemmer. Vi oppfordrer derfor de som kunne tenke seg å bidra til aktivitet i veggen og
klatremiljøet i området, til å melde seg som interesserte.
Velkommen,  
Mvh Styret

torsdag 13. september 2018

Kursdatoer høsten 2018

Da kan vi endelig ønske velkommen til høstens kurs.
Du finner datoer og informasjon om påmelding på denne siden.

torsdag 30. august 2018

Velkommen til ny klatresesong!

Etter litt planlegging, er vi klare til å åpne igjen. Vi ønsker gamle og nye medlemmer hjertelig velkommen i veggen vår i Vestby arena fra og med mandag 3. september. Som før er treningstidene for alle medlemmer mandager og torsdager fra 18 til 20. Vi har gjort noen endringer i tidene for ungdoms- og ledkorttreninger. Du finner oversikt over alle treningstider på denne siden.

Minner om at foreldre må sikre egne barn og at vi krever minimum topptaukort av dem som skal sikre hos oss. Vi kommer til å holde topptaukurs også i høst. Datoer og påmelding kommer snart. Følg med på hjemmesiden og på facebook. Vi anbefaler ferske klatrere å sette seg inn i Klatreforbundets kortordninger.

Alle som klatrer hos oss, må være medlem, både barn og voksne. Innmelding skjer via Min Idrett, Idrettsforbundets sentrale løsning. Mer info om innmelding på denne siden. Medlemskap koster 150 kroner i året. Ut over dette, er klatring hos oss gratis for barn. Voksne, (som ikke har med seg barn) betaler 300 kroner i semesteret i treningsavgift.

Har du spørsmål, besøk facebooksiden vår eller send oss en epost.

Hjertelig velkommen i veggen!

Hilsen styret